Jakie mogą być objawy głodu narkotykowego?

Jakie mogą być objawy głodu narkotykowego?

Regularne przyjmowanie substancji psychoaktywnej sprawia, że organizm zaczyna się do niej przyzwyczajać, a w efekcie potrzebować jej do normalnego funkcjonowania.

Kiedy występują objawy głodu narkotykowego?

Konieczność utrzymania określonego poziomu narkotyku we krwi określana jest potocznie głodem narkotykowym. Stan ten rozpoznaje się przede wszystkim w sytuacji całkowitego odstawienia lub zmniejszenia dobowej dawki substancji psychoaktywnej.

Objawy głodu narkotykowego 

Sposób, w jaki objawia się głód narkotykowy, jest zależny od takich czynników, jak:

 • częstotliwość zażywania substancji psychoaktywnej,
 • wielkość przyjmowanych dawek,
 • podatność organizmu.

Największy wpływ na objawy głodu narkotykowego ma jednak rodzaj przyjmowanego środka psychoaktywnego.

Objawy odstawienia opioidów

Opioidy, czyli substancje psychoaktywne powstałe na bazie opium, takie jak morfina, heroina i kodeina, powodują najbardziej dotkliwe skutki uboczne w momencie odstawienia. Wyróżnić można dwie fazy pojawiania się objawów abstynencyjnych: fazę ostrą i fazę późną. W fazie ostrej występuje najczęściej:

 • silna chęć sięgnięcia po substancję psychoaktywną,
 • katar, kichanie i łzawienie oczu,
 • dreszcze,
 • świąd skóry,
 • dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego – bóle brzucha, nudności, wymioty oraz biegunka,
 • bóle mięśni i stawów,
 • podwyższone ciśnienie krwi,
 • nadmierna potliwość,
 • niepokój, drażliwość i napady złości,
 • bezsenność.

Wśród objawów charakterystycznych dla ostrej fazy odstawienia opioidów można wskazać również ślinotok oraz częste ziewanie. W fazie późnej, cechującej się długim, lecz mniej gwałtownym przebiegiem, osoba walcząca z głodem narkotykowym zmaga się z:

 • obniżoną częstotliwością bicia serca,
 • obniżonym ciśnieniem krwi,
 • obniżoną temperaturą ciała,
 • bezsennością,
 • niepokojem.

Objawem charakterystycznym dla uzależnienia od opioidów, który pojawia się w obu fazach odstawienia, jest rozszerzenie źrenic u spożywającej substancje psychoaktywne osoby.

Objawy odstawienia kokainy

W porównaniu do odstawienia opioidów, zaprzestanie spożycia kokainy ma znacznie spokojniejszy charakter. Objawy głodu mają przede wszystkim charakter psychiczny, są to:

 • depresja,
 • myśli samobójcze,
 • niepokój,
 • rozdrażnienie,
 • zdezorientowanie,
 • zaburzenia snu – bezsenność lub nadmierna senność.

Odstawieniu kokainy często towarzyszą również chroniczne zmęczenie oraz zwiększony apetyt.

Objawy odstawienia amfetaminy

Objawy odstawienia amfetaminy są zbliżone do tych, które towarzyszą zaprzestaniu spożycia kokainy, są to więc przede wszystkim:

 • przygnębienie,
 • apatia,
 • depresja,
 • myśli samobójcze,
 • zwiększona drażliwość,
 • niepokój.

Osoby cierpiące z powodu głodu narkotykowego po odstawieniu amfetaminy doświadczają również nadmiernej senności, przewlekłych bólów głowy, obniżenia napięcia mięśniowego oraz napadów głodu.

Objawy odstawienia dopalaczy

Dopalacze stanowią mieszanki różnych środków psychoaktywnych, mogą zawierać zarówno substancje pochodzenia naturalnego, jak i składniki syntetyczne. Objawy głodu narkotykowego zależą od składu odstawionego dopalacza i są z reguły trudne do przewidzenia.

Jak długo mogą trwać objawy głodu narkotykowego?

Okres utrzymywania się objawów głodu narkotykowego również związany jest z rodzajem przyjmowanego środka psychoaktywnego. Najdłużej utrzymują się symptomy abstynencyjne na skutek odstawienia opioidów – faza ostra trwa od 7 do 10 dni, z kolei faza późna może utrzymywać się nawet do 30 tygodni.

W wypadku amfetaminy oraz kokainy objawy odstawienia są najbardziej dotkliwe w pierwszych 2–3 dniach, następnie stopniowo ustępują, a do ich ostatecznego zniknięcia dochodzi najczęściej po upływie 10 tygodni.

Co zrobić, by ułatwić osobom uzależnionym od narkotyków poradzenie sobie z poczuciem głodu?

Osoby doświadczające poczucia głodu narkotykowego powinny mieć przede wszystkim zapewnione odpowiednie wsparcie psychologiczne i emocjonalne. Źródłem tego wsparcia może być bliska osoba, która pokonała uzależnienie, sponsor lub profesjonalny terapeuta.

Narkomani powinni być również odcięci od możliwości zdobycia narkotyków, a także od środowiska, w którym spożycie substancji psychoaktywnych jest praktykowane. W wypadku leczenia uzależnienia od opioidów i głodu wywołanego ich ostawieniem konieczne może być zastosowanie środków farmakologicznych łagodzących objawy zespołu abstynencyjnego.

leczenie narkomanii

Leczenie narkomanii w profesjonalnym ośrodku

Najskuteczniejszy sposób leczenia narkomanii stanowi terapia w specjalistycznym ośrodku terapii uzależnień. Wysoko wykwalifikowany personel wspiera pacjentów w walce z nałogiem, oferując fachową pomoc w trakcie detoksykacji organizmu ze szkodliwych substancji. Profesjonalni terapeuci nadzorują przebieg terapii mającej na celu zapewnienie właściwego wsparcia psychologicznego i emocjonalnego w walce z nałogiem.

Uzależnione od narkotyków osoby, które chcą podjąć leczenie narkomanii i są ze Stargardu, mogą skorzystać z oferty profesjonalnego ośrodka terapeutycznego Nowe Życie w Wapnicy. Placówka oferuje programy terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów, zapewniając przy tym całkowitą dyskrecję.