Leczenie uzależnienia od alkoholu: metody, koszt, skuteczność

Leczenie uzależnienia od alkoholu: metody, koszt, skuteczność

Współcześnie alkoholizm jest coraz większym problemem pomimo rosnącej w społeczeństwie świadomości negatywnych skutków uzależnienia. Do jego nadmiernego spożycia przyczyniły się także reklamy, szczególnie piwa, jako atrybutu dobrej zabawy, sposobu na pozbycie się problemów.

Coraz więcej młodych ludzi spożywa niskoprocentowe alkohole, a w późniejszym czasie również wysokoprocentowe, dlatego właśnie młodzież znajduje się w grupie ryzyka rozwoju uzależnienia. Alkohol stał się elementem kultury młodzieżowej. Poza tym w ostatnim czasie coraz więcej kobiet nadużywa alkoholu. Dla rozwinięcia się uzależnienia nie ma znaczenia, czy jest on niskoprocentowy, czy wysokoprocentowy. Tu kluczową rolę odgrywa ilość i częstotliwość picia.

Dlaczego uzależnienie od alkoholu jest problemem społecznym?

Alkoholizm jest poważnym problemem społecznym, gdyż dotyka nie tylko osoby nadużywające alkoholu, ale również ich najbliższych, najczęściej rodzinę, ale także przyjaciół, współpracowników i inne bliskie uzależnionemu osoby. Określa się to zjawisko alkoholową patologią społeczną.

Osoba uzależniona często doprowadza do rozwoju problemu uzależnienia wśród najbliższych, a także do koncentrowania ich uwagi na jego problemie. Współuzależnienie jest zjawiskiem niszczącym rodzinę, dlatego potrzebuje ona wsparcia i terapii podobnie jak osoba uzależniona. Polska jest krajem, w którym spożywa się duże ilości alkoholu.

Picie w nadmiarze, z dużą częstotliwością powoduje poważne choroby takie jak między innymi: marskość wątroby, zapalenie trzustki, uszkodzenie systemu nerwowego, a także zaburzenia psychiczne. Należy jednak pamiętać, że nie każda osoba spożywająca alkohol jest zagrożona uzależnieniem. W spożywaniu napojów alkoholowych najważniejszy jest umiar.

Jakie metody stosuje się w leczenia uzależnienia od alkoholu?

Leczenie alkoholizmu jest procesem długotrwałym. Odbywa się w warunkach terapii ambulatoryjnej lub na oddziale zamkniętym. Niezwykle istotną sprawą w leczeniu tej choroby jest motywacja osoby uzależnionej do wyjścia z nałogu oraz odpowiedni ośrodek dla osób uzależnionych, w którym ma ona szansę na właściwą opiekę nie tylko medyczną, ale również psychologiczną.

Skuteczną metodą i jedną z najczęściej wykorzystywanych jest psychoterapia, gdyż alkoholizm określany jest jako choroba duszy. Stosuje się także leczenie farmakologiczne. W Polsce funkcjonują jeszcze inne formy pomocy alkoholikom takie jak: Ruch Anonimowych Alkoholików, Stowarzyszenia Abstynentów i Kluby Pacjenta.

W Polsce wykorzystuje się również pewne elementy programu Minnesota, stworzonego w 1946 roku w Minnesocie na bazie doświadczeń profesjonalistów, zajmujących się leczeniem uzależnień oraz doświadczeń wspólnot AA. Elementem tej strategii jest Program Dwunastu Kroków i udział w spotkaniach AA. W Polsce stosowane są także działania terapeutyczne stworzone przez Mellibrudę oraz metoda Allena Carra.

Jak wygląda leczenie uzależnienia od alkoholu za pomocą psychoterapii?

Pierwszym krokiem alkoholika powinno być zgłoszenie się do poradni leczenia uzależnień, gdzie zazwyczaj odbywa się psychoterapia. Pierwszy okres trwa najczęściej od 4 do 6 miesięcy. Tam znajdą wsparcie również rodziny osób uzależnionych. Jednym z pierwszych kroków do trzeźwości jest uświadomienie sobie przez alkoholika, że największą wartością w jego życiu jest rodzina, najbliżsi, przyjaciele, praca, a nie alkohol. Służy to odnalezieniu w sobie motywacji do leczenia uzależnienia.

Jaka jest skuteczność metod stosowanych w leczeniu uzależnienia od alkoholu?

Okazuje się, że najskuteczniejszym oddziaływaniem w leczeniu alkoholików jest połączenie psychoterapii, farmakoterapii oraz udziału w grupach AA, gdyż tylko integralny system może przynieść pożądane efekty i przyczynić się do trzeźwienia osób uzależnionych.

nałóg

Terapia uzależnienia od alkoholu według metody Allena Carra

W ciągu ostatnich 30 lat metoda Allena Carra pomogła niemal 50 milionom osób uzależnionych na całym świecie. Pomocą objęto nie tylko alkoholików, ale również osoby uzależnione od nikotyny, narkotyków, jedzenia, słodyczy, kofeiny, hazardu, uzależnień technologicznych, a także zmagających się z różnego rodzaju lękami.

Metoda została potwierdzona badaniami klinicznymi i nie wymaga stosowania farmakoterapii. Zaletą terapii uzależnienia od alkoholu  jest pomoc alkoholikowi w zrozumieniu uzależnienia, wskazanie mu, jak można to zmienić i poradzić sobie ze strachem w celu uwolnienia się od nałogu. Kursy są najskuteczniejszym sposobem uzyskania dostępu do tej metody.

Prowadzone są przez doświadczonych terapeutów, którzy sami, dzięki niej, uwolnili się od uzależnienia. Dążą oni do zmiany myślenia alkoholika o swoim problemie. Po zastosowaniu metody Allena Carra nawet w przypadku poważnego uzależnienia efekt odstawienia jest niemal niezauważalny. Kursy odbywają się online, dlatego osoba uzależniona podejmuje leczenie bez wychodzenia z domu. Ich cena wynosi od 1499 złotych za kurs grupowy do 7499 złotych za kurs indywidualny.