Młodzież a alkohol

Młodzież a alkohol

Badania wskazują, że wiele młodych osób przed uzyskaniem 15 roku życia, zna smak alkoholu. Nastolatkowie podpatrują zachowania dorosłych i przejmują od nich wzory picia alkoholu. Dlatego bardzo ważne jest by dorośli kształtowali właściwe postawy spożywania alkoholu.

Alkohol może zaburzyć prawidłowy rozwój młodego, niedojrzałego organizmu zarówno w zakresie wzrostu, zdrowia psychicznego czy fizycznego, zaburzyć zdolność koncentracji i uczenia się i wpłynąć negatywnie na kontakty z rówieśnikami. Nawet jedno piwo spożyte przez nieletniego może wywołać gwałtowną reakcję. Młody organizm jest bardziej podatny na działanie alkoholu. Dodatkowo nastolatkowie nie znają granic bezpieczeństwa.

Alkohol powoduje ograniczenie zdolności oceny sytuacji. Opóźnia refleks i zaburza koordynację ruchową. Często zdarza się, że pod wpływem alkoholu nastolatkowie ulegają presji otoczenia i podejmują próby zaimponowania kolegą, co może mieć fatalne konsekwencje np. skok na główkę do jeziora.

Wyróżnia się kilka powodów przez które młodzi sięgają po alkohol. Są to:

  • motywy ucieczkowe – alkohol jest sposobem na odprężenie się, zapomnienie o troskach, poprawę nastroju
  • motywy społeczne – związane z otoczeniem i próbą dopasowania się w nie, zaimponowania czy też zwrócenia na siebie uwagę innych
  • “dla przyjemności” – część nastolatków sięga po alkohol ze względu na jego smak czy tez przekonanie o zdrowotnych efektach

Młode osoby są szczególnie narażone na uzależnienie od alkoholu. Ich młody organizm może uzależnić się od alkoholu już po kilku miesiącach, podczas gdy u osoby dorosłej mającej ponad 25 lat, uzależnienia się może nawet przez kilka lat.

Placówka NGM Lublin – leczenie alkoholizmu