Partnerzy

Kadra naszego ośrodka nieustannie dba o zdobywanie nowych kwalifikacji. Dlatego pozostajemy we współpracy z innymi ośrodkami, podejmując niekiedy wspólne inicjatywy, konsultując się i wymieniając wiedzę i doświadczenie.