Fazy uzależnienia od alkoholu

Fazy uzależnienia od alkoholu

Każda z faz uzależnienia objawia się określonym rodzajem zachowań. Określenie i zapoznanie się z nimi pozwala podjąć odpowiedni rodzaj leczenia  alkoholizmu. Warto wspomnieć, że szybsze rozpoznanie problemu alkoholowego i podjęcie terapii, daje z reguły lepsze rezultaty. Zarówno mniejszy jest stopień psychicznego uzależnienia a także fizycznego a organizm nie jest aż tak wyniszczony. W publikacjach o tematyce uzależnienia alkoholowego, przyjęło się rozpoznawać cztery etapu nałogu alkoholowego.

  • Faza wstępna.

Mówi się o niej także faza towarzysząca. W tym etapie rozpoczyna się często przygodę z alkoholem i jest on spożywany w towarzystwie. Alkohol jest jedną z przyjemności a osoba na tym etapie potrafi bawić się także bez spożywania napojów alkoholowych.

  • Faza ostrzegawcza

Alkohol zaczyna być coraz bardziej obecny w życiu osoby znajdującej się na tym etapie, wpływa to także na zwiększenie się tolerancji na alkohol. Dodatkowo osoba poszukuje powodów do picia. W sytuacji gdy ich nie znajduje, potrafi sama je stworzyć. Wiele osób widzi w alkoholu, sposób na oderwanie się od rzeczywistości i zmartwień. W kontaktach towarzyskich preferowane są te, które nie stronią od alkoholu.

  • Faza krytyczna

Osoba łatwo traci kontrolę nad długością spożywania alkoholu i nad jego ilością. Zdarza się wpaść w tzw. ciągi alkoholowe. Dłuższa abstynencja powoduje podenerwowanie i rozdrażnienie. Występuje zjawisko głodu alkoholowego, który całkowicie potrafi rozproszyć uwagę uzależnionego. Dane słowo uzależnionego traci na znaczeniu, gdyż mimo składanych obietnic wciąż traci kontrolę nad piciem. Same osoby uzależnione na tym etapie, rozpoznają że mają problem z alkoholem, jednak często brakuje im determinacji do rozpoczęcia leczenia alkoholizmu.

  • Faza chroniczna

Ostatni etap uzależnienia od alkoholu, który charakteryzuje się całkowitym brakiem kontroli w piciu. Alkohol staje się nadrzędną wartością w życiu uzależnionego i jest on przedłożony nawet przed rodzinę czy pracę. Narastają konflikty w domu, doprowadzając często do rozpadu rodzin. Abstynencji towarzyszą objawy odstawienne, który uzależniony próbuje złagodzić alkoholem popadając w kilkudniowe ciągi alkoholowe. Znacząca pogarsza się stan zdrowia uzależnionego, jednak mimo tych wyraźnych sygnałów zagrożenia zdrowia czy życia, nie przestaje pić alkoholu.

Leczenie alkoholizmu zapewnia klinika NGM w Gdańsku i Gdyni: alkoholizm.pomorskie.pl